Homepage Agility

Agility

Voor inlichtingen:

Email: kvg-agility@hotmail.com

Agility is een actiespel waar het teamwork van hond en baas voorop staat. Bij agility gaat het erom dat de hond een parcours bestaande uit verschillende hindernissen in een voorgeschreven volgorde foutloos en zo snel mogelijk aflegt. De geleider mag de hond tijdens het lopen van het parcours met de stem en door gebaren aanwijzingen geven. Agility is niet alleen zeer leuk voor baas en hond maar is ook goed voor de conditie en zorgt er ook voor dat de band tussen hen versterkt wordt.  Bij agility zijn tijd, geduld en in het bijzonder plezier de belangrijkste ingrediënten om het beste resultaat te krijgen.

Agility is een belastende sport daarom moet je hond fysiek volledig in orde zijn. Niet iedere hond is geschikt om agility te doen. Een aantal rassen is door hun specifieke bouw minder geschikt voor agility. 

Vanaf je hond  min 12 maanden en max 5 jaar oud is, kan je starten bij  KV Genebos om agility te volgen. We hebben 2 instapmomenten per jaar. Namelijk 1 na onze weekend wedstrijd in augustus en 1 rond eind Maart. Wegens de vele aanvragen werken we met een wachtlijst(hier kan je jezelf en jou trouwe vriend op elk moment op inschrijven). Er zijn maar een beperkt aantal honden die mogen starten per instapmoment. Honden van hondenschool KV Genebos hebben hierbij voorrang. Ieder nieuw lid krijgt eerst een theorieles en moet een proefje afleggen. Deze proef houdt volgende opdrachten in:

          Tijdelijke leden stop voor beginners, enkel graad 2 wedstrijdspelers kunnen wij nog aanvaarden.

 1. Blijf oefening: hond achterlaten op 5 meter achter een sprong - gedurende +-20 seconden hier mogen geen hulpmiddelen bij gebruikt worden.
 2. Slalom tussen andere honden.
 3. Oproepen: hond loslaten – wandelen – als de hond wegloopt/weggaat roept de baas de hond terug – apport en snoep zijn hier wel toegelaten
 4. Hond laten aanraken door vreemden: aaien of snoep geven; hij mag geen agressief gedrag vertonen.

 

Bij de beginnerstraining worden eerst alle toestellen aangeleerd. Daarna volgen de lessen waarbij de technieken verder verfijnt wordt, meestal meer gericht op de baas dan op de hond! Ook de baas moet 'trainen', hij/zij moet leren de hond op het juiste moment duidelijke aanwijzingen te geven en een goede positie in te nemen. De training is erop gericht de vaardigheden van de hond en zijn baas te vergroten en de samenwerking tussen deze twee steeds verder te verbeteren totdat men uiteindelijk een echt "team" vormt.

Van maart tot en met oktober trainen we op dinsdag en donderdag op de terreinen van K.V.Genebos.

Vereisten

 • Vereiste 1: De hond moet fysiek in orde zijn.
 • Vereiste 2: Hond moet 12 maanden oud zijn.
 • Vereiste 3: Hond moet sociaal zijn.
 • Vereiste 4: Hond moet slagen voor de proef.

Lesuren

 • 18u30 - 18u50: Parcours opbouwen door groep 1a en 1b
 • 18u50 - 19u50: Training groep 1a en 1b
 • 19u50 - 19u55: Ombouwen door groep 2a en 2b
 • 19u55 - 20u55: Training groep 2a en 2b
 • 20u55 - 21u00: Ombouwen groep 2a en 2b
 • 21u00 - 22u00: Training groep 3a en 3b
 • 22u00 - 22u10: afbreken parcours door groep 3a en 3b

Benodigdheden

 • Leiband
 • Drinkbak
 • Snoepjes
 • Speelgoedje
 • Bench

Afspraken agility

 • Je komt op tijd om mee op te bouwen of je laat iets weten aan je instructeur.
 • Tijdens het verkennen of lopen van andere honden zit je hond in een bench.
 • Blaffende honden moeten in een bench in de barrak.
 • Gelieve je hond zeer goed uit te laten.
 • Gelieve je hond geen eten te geven voor de training.
 • Zorg ervoor dat je altijd je benodigdheden bij hebt.
 • Bij ons eigen weekendwedstrijd verwachten we dat de leden komen helpen.