Homepage Agility

Agility

https://www.kvgenebos.be/wp-content/uploads/2022/10/P1040166-scaled-200x250.jpg

Voor inlichtingen:

Michael Huygen

Email: kvg-agility@hotmail.com

Agility is een actiespel waar het teamwork van hond en baas voorop staat. Bij agility gaat het erom dat de hond een parcours bestaande uit verschillende hindernissen in een voorgeschreven volgorde foutloos en zo snel mogelijk aflegt. De geleider mag de hond tijdens het lopen van het parcours met de stem en door gebaren aanwijzingen geven. Agility is niet alleen zeer leuk voor baas en hond maar is ook goed voor de conditie en zorgt er ook voor dat de band tussen hen versterkt wordt.  Bij agility zijn tijd, geduld en in het bijzonder plezier de belangrijkste ingrediënten om het beste resultaat te krijgen.

Agility is een belastende sport daarom moet je hond fysiek volledig in orde zijn. Niet iedere hond is geschikt om agility te doen. Een aantal rassen is door hun specifieke bouw minder geschikt voor agility. 

Vanaf je hond 12 maanden oud is, kan je je aanmelden om bij op KV Genebos agility te volgen. We hebben 2 instapmomenten per jaar. Namelijk 1 na ons weekend wedstrijd in augustus en 1 in Maart. Wegens de vele aanvragen werken we met een wachtlijst. Er zijn maar een beperkt aantal honden die mogen starten per instapmoment. Honden van hondenschool KV Genebos hebben hierbij voorrang. Ieder nieuw lid krijgt eerst een theorieles en moet een proefje afleggen. Deze proef houdt volgende opdrachten in:

 1. blijf-oefening:  hond achterlaten op 5 meter – hond wordt vasthouden door instructeur indien dit niet lukt - gedurende 10 seconde
 2. slalom tussen andere honden aan de lijn
 3. oproepen:  hond los laten – wandelen – als hond wegloopt/weggaat roept de baas de hond terug – apport en snoep zijn toegelaten
 4. laten aanraken door instructeur:  aaien of snoep geven - mag niet bijten

 

Bij de beginnerstraining worden eerst alle toestellen aangeleerd. Daarna volgen de lessen waarbij de technieken verder verfijnt wordt, meestal meer gericht op de baas dan op de hond! Ook de baas moet 'trainen', hij/zij moet leren de hond op het juiste moment duidelijke aanwijzingen te geven en een goede positie in te nemen. De training is erop gericht de vaardigheden van de hond en zijn baas te vergroten en de samenwerking tussen deze twee steeds verder te verbeteren totdat men uiteindelijk een echt "team" vormt.

Van maart tot en met oktober trainen we op dinsdag en donderdag op de terreinen van K.V.Genebos. Vanaf november tot en met februari trainen we op donderdag indoor.

Vereisten

 • Vereiste 1: De hond moet fysiek in orde zijn.
 • Vereiste 2: Hond moet 12 maanden oud zijn.
 • Vereiste 3: Hond moet sociaal zijn.
 • Vereiste 4: Hond moet slagen voor de proef.

Lesuren

 • 18u30 - 18u50: Parcours opbouwen door groep 1a en 1b
 • 18u50 - 19u50: Training groep 1a en 1b
 • 19u50 - 19u55: Ombouwen door groep 2a en 2b
 • 19u55 - 20u55: Training groep 2a en 2b
 • 20u55 - 21u00: Ombouwen groep 2a en 2b
 • 21u00 - 22u00: Training groep 3a en 3b
 • 22u00 - 22u10: afbreken parcours door groep 3a en 3b

Benodigdheden

 • Leiband
 • Drinkbak
 • Snoepjes
 • Speelgoedje
 • Bench

Afspraken agility

 • Je komt op tijd om mee op te bouwen of je laat iets weten aan je instructeur.
 • Tijdens het verkennen of lopen van andere honden zit je hond in een bench.
 • Blaffende honden moeten in een bench in de barrak.
 • Gelieve je hond zeer goed uit te laten.
 • Gelieve je hond geen eten te geven voor de training.
 • Zorg ervoor dat je altijd je benodigdheden bij hebt.
 • Bij ons eigen weekendwedstrijd verwachten we dat de leden komen helpen.